DR Romanklub

Hvert efterår inviterer Aabenraa Bibliotekerne interesserede borgere til at være med i DR Romanklubben.

Fra december til maj mødes klubben hver måned - i alt 6 gange.  En bibliotekar er ordstyrer. Det er karakteristisk for bøgerne, vi læser sammen, at de er nye, danske og markante.

Der afholdes DR Romanklub på Bov Bibliotek og Aabenraa Bibliotek. 

Der er rift om pladserne, og tilmelding sker efter "først-til-mølle-princippet". Hold øje med hjemmesiden og pressen.  Vil du vide mere, er du velkommen til at tage kontakt til biblioteket.

Kort om DR Romanklubben: Omdrejningspunktet i klubben er DR Romanprisen. Hver sæson nomineres 6 danske romaner, der debatteres i læseklubber rundt om på bibliotekerne. Når de alle er læst melder tovholderne for hver læseklub klubbens 4 favoritter ind til redaktionen. En jury - udvalgt blandt klubmedlemmer - træder til og diskuterer sig frem til vinderen. Juryens debatter transmitteres i radioen.