Samuel Rachlin, journalist og forfatter, tager afsæt i sin egen bog “Folket og magten - populisme og den nye verdensorden”, når han besøger Aabenraa Bibliotek.

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
Entré: 95 kr. (billetter sælges via AOF Aabenraa). Tilmelding nødvendig
Bibliotek
Målgruppe
For voksne
Tilmelding
Foredrag & debat

Demokratiets krise: Populisme og den nye verdensorden

01.09.22
Samuel Rachlin, journalist og forfatter, ser med afsæt i det amerikanske valg og sin egen bog, “Folket og magten - populisme og den nye verdensorden”, på tidens vigtigste politiske strømninger og den krise, de liberale demokratier i Vesten gennemlever i dag. 

Demokratiet står ved et historisk vendepunkt. Mange oplever, at man er kommet til et historisk vendepunkt og er ved at opdage demokratiets paradoks: man kan bruge demokratiet til at afskaffe demokratiet.

Demokratisk valgte ledere kan komme afsted med at tage livet af de demokratfiske systemer, der har givet dem magten.

Generationer af europæere og amerikanere har i tiden efter Anden Verdenskrig taget demokratiet for givet med al den frihed og alle de rettigheder, en demokratisk samfundsorden sikrer sine borgere.  

Men i begyndelsen af det 21. århundrede har det vist sig, at demokrati er mere skrøbeligt og sårbart, end man havde troet. 

Det er kommet til et kritisk punkt og er under pres i de politiske, økonomiske og kulturelle opbrud og sammenstød, man har oplevet i det nye århundredes to første årtier.  

Den teknologiske revolution og de sociale medier, økonomisk krise, klimaforandrindringer, indvandring og nye kulturmønstre har udløst et skred i de velkendte strukturer og livsformer.  Vi har taget afsked med det 20.århundrede, og er ved at omstille os til en ny virkelighed. 

Nye kræfter, vilkår og regler er ved at tage form.

Populismen både i de etablerede og nye demokratier har været et af de senere års markante, politiske fænomener med politisk polarisering og åbne konflikter i sit kølvand.

Ingen steder mere tydeligt og dramatisk end i USA under Donald Trump, der på sine fire år som præsident etablerede sig som en rollemodel for verdens populister.

De hylder ham, fordi han angriber etablerede demokratiske institutioner og omgår den politiske og juridiske praksis, man har respekteret og rettet sig efter i generationer.

Både i USA og Europa er der opstået en frygt for, at demokratiets krise åbner døren for mere autoritære styreformer og politiske ledere med fascistiske sympatier og metoder.

Trump har, som præsident og under sin valgkampe, bevidst udnyttet den velkendte opdeling af befolkningen i “dem” og “os”. 

Det greb er i andre historiske perioder blevet brugt som politisk løftestang og har udløst store konflikter med tragiske konsekvenser. Selv om Trump led nederlag ved det seneste, amerikanske valg vil hans afart af populismen leve videre hos både hans støtter blandt vælgerne og i det republikanske parti.

Vestens demokratiske systemer er blevet sat på en stresstest. Opgøret er stadig i gang. Udfaldet vil få afgørende betydning for, hvordan verden vil  komme til at se ud for de kommende generationer.

Arrangeret i samarbejde med AOF Syd.

Demokratiets krise: Populisme og den nye verdensorden
Aabenraa Bibliotek
Torsdag d. 1. september 19.00-21.00
Entré: 95 kr. (billetter sælges via AOF Syd). Tilmelding nødvendig

Støttet af Statens Kunstfond