Om dette arrangement

Tid
16:30 - 18:00
Pris
Kr. 0 - Tilmelding nødvendig
Bibliotek
Målgruppe
For alle
Foredrag & debat

Foredrag: Tag med på tur i Kruså-Niehuus Tunneldal

18.05.21
Biolog Hans Harald Hansen, der har haft tunneldalen som sit arbejdsområde gennem adskillige år, deler ud af sin viden om tunneldalens opståen, dens rige natur, historien og tunneldalen som et internationalt projektområde, der fik tilført EU-midler fra Interreg-programmet.

Bov Bibliotek inviterer til et foredrag og to vandreture i Kruså-Niehuus Tunneldal. Man kan deltage i ét eller flere arrangementer.

Tirsdag den 18. maj fra 16.30 til 18.00 indledes med et foredrag som en introduktion til de to arrangerede vandreture eller som inspiration til ens egen tur. Mødested Bov Bibliotek.

Foredrag: Tag med på tur i Kruså-Niehuus Tunneldal
Tirsdag d. 18. maj fra 16.30 til 18.00
Bov Bibliotek

Fri entré. Tilmelding og coronapas nødvendig.

Vi overholder alle gældende coronaretningslinjer. 

TURENE 

Lørdag den 12. juni fra 9.30 til 12.00 med Bov Kirke som udgangspunkt skal vi på en vandretur ad Gendarmstien forbi Vældekilde, over Krusåen og videre til Kruså Møllesø og møllebygning. Tilbageturen går via ”Skrænten” til Smedeby og videre ad trasséet for den nedlagte ”Kleinbahn” tilbage til Bov Kirke. Turlængden er cirka seks kilometer, varighed maksimalt to en halv time. Mødested: Bov Kirke.

Lørdag den 28. august fra 9.30 til 12.00 med Kruså Vandmølle som mødested skal vi på en vandretur langs med Møllesøen, videre ad Madeskovvej gennem skoven ud til Flensborg Fjord. Vi krydser Krusåen over Skomagerhusbroen og fortsætter til Kobbermøllen, hvor vi blandt andet skal kigge på fiskepassagen. Herfra følger vi vejen ”Teichweg” tilbage til Kruså Vandmølle. Turlængden er cirka seks kilometer, varighed maksimalt to en halv time. Mødested: Kruså Vandmølle

Tilmeldig dig et eller begge vandreture herunder.

Arrangeret i samarbejde med Lokalforeningen Frøslev-Padborg.

Tags