Infomedia

Infomedia

Adgang
Via bibliotekets WiFi eller publikums pc'er
Fuldtekst artikler fra danske dagblade, ugeaviser og tidsskrifter. Desuden også henvisninger til radio- og tv-indslag. Du kan få adgang til artiklerne fra Infomedia via søgning på bibliotekets hjemmeside eller bibliotek.dk. Fra bibliotekets borger-pc'er samt via bibliotekets wifi er der direkte adgang.

OBS:
Der er midlertidig adgang til Informedia i bibliotekernes lukkeperiode, du skal være oprettet som bruger på Aabenraa Bibliotekerne og bo i Aabenraa Kommune.

Midlertidigt link: Informedia

Adgang via hjemmesiden og bibliotek.dk.
Du skal bo i Aabenraa Kommune og være registeret bruger af Aabenraa Bibliotekerne og være logget ind.
Læs mere på blog.bibliotek.dk | Se introvideoer på eKurser.nu

Adgang fra biblioteket.
Fra bibliotekets pc'er er der direkte adgang til Infomedia. 
Du har ligeledes direkte adgang til Infomedia fra din egen pc når den er på vores wifi BORGER_GUEST_NET.

Infomedia søgeguide (Link åbner i nyt vindue)