Logo Lex.dk

Lex.dk

Adgang
Fri adgang
Danmarks store nationale opslagsværk.

Fri digital adgang til troværdig information i en løbende opdateret udgave af Den Store Danske og en lang række af de vigtigste opslagsværker i Danmark. 
lex.dk er der en entydig anerkendt og autoritativ ansvarlig skribent, der med navns nævnelse står ved sit bidrag og dermed skaber tryghed og vished for kvaliteten af indholdet.

Lex.dk giver adgang til følgende 

Du kan søge på tværs af alle værkerne eller i ét enkelt.