Dialogisk læsning

Styrk dit barns sprog med dialogisk læsning

Hvad er dialogisk læsning?

Dialogisk læsning er en måde at læse på hvor barnet inddrages aktivt i modsætning til ”almindelig” læsning hvor barnet blot lytter passivt. Så når man læser dialogisk betyder det blot at man taler med barnet om det man læser. 

Hvorfor dialogisk læsning?

Dialogisk læsning styrker barnets ordforråd og læseforståelse. Barnet lærer nye ord, får bedre sprogforståelse, får trænet hukommelsen og bliver bedre til at kommunikere.

Hvordan læser man dialogisk?

Der findes flere forskellige metoder, man kan benytte sig af til dialogisk læsning. Her er forslag til hvordan man kan gøre før, under og efter læsning af en bog:

1. fase Før læsning

 • Læs bogen, før du læser den med børnene. Dan dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til i historien.
 • Gør læsningen til noget trygt og særligt.
 • Præsentér bogen for børnene ved at tale om forside og bagside: ”Hvad mon bogen hand­ler om?” ”Hvad mon der står uden på bogen?” Fortæl, hvem der har skrevet og illustreret bogen.
 • Stil åbnende spørgsmål om bogens udseende.
 • Lad evt. børnene sidde med en lille genstand, som har en særlig betydning i histo­rien.
   

2. fase Under læsning

 • Lyt til barnet, og vær åben for spørgsmål undervejs. Når børnene stiller spørgsmål, så stop op, og tal med dem om mulige svar.
 • Følg børnenes nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind, og vent på, at de svarer. Lyt til svarene, og inddrag dem så vidt muligt i samtalen.
 • Gør børnene til medfortællere.
 • Ved genlæsning: Opfordr børnene til at fortælle det, de kan huske, fx ud fra billederne. Hjælp dem til at sætte ord på fortællingen, hvis de ikke kan huske de rette ord og vendinger. Forklar de ord, børnene ikke kender i forvejen, og tilføj gerne ny viden.
   

3. fase Efter læsning

 • Tal med børnene om indholdet; også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder – jo flere gange børnene hører ordene, jo større sandsynlighed er der for, at de husker dem og selv vil anvende dem.

Kilde: EMU Danmarks læringsportal
Link (åbner i nyt vindue): Se mere om dialogisk læsning på EMU Danmarks læringsportal

Hvilke bøger kan brugs til dialogisk læsning?

Alle bøger kan i princippet bruges til dialogisk læsning, så vælg gerne bøger, der handler om det, dit barn er optaget af, og bøger der passer til barnets alder.
 

Bøger om dialogisk læsning -