Kulturarv for alle

I projekt ”Kulturarv for alle” arbejder vi med at formidle Det Kgl. Biblioteks digitaliserede kulturarv.

Det er vigtigt at kulturarven er nærværende og relevant og der findes mange digitale ressourcer, som mange borgere måske ikke er opmærksomme på.

I projektet arbejder vi med to forskellige spor.

Det ene spor handler om de historiske ressourcer, og i den sammenhæng arbejder vi med at lave en workshoprække om slægtsforskning, hvor man kan lære at bruge både Det Kgl. Biblioteks baser og andre. Det andet spor er teater i forbindelse med Dansk Teater 300 år.

Som en del af projektet samarbejder vi med lokale aktører og foreninger fx lokalarkiver og Teater i Aabenraa.

Projektet er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek, Aabenraa Biblioteker & Kulturhuse, Skanderborg Kommunes Biblioteker og Stevns Bibliotekerne.

Senere skal formidlingsformerne og koncepterne udbredes så hele landets biblioteker kan bruge dem og få inspiration af vores tiltag.