Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud

Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud. Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse og Kliplev Skoles SFO samarbejder i skoleåret 2020/2021 om projekt ”Kliple Læse Mærken”: Læseglæde blandt børn i Kliplev. 

Baggrund for projektet

  • Undersøgelser viser, at børn og voksne læser mindre end tidligere
  • Kulturministeriet sætter fokus på læselyst og opretter en læselyst-pulje, som kan søges af folkebiblioteker i samarbejde med lokal SFO

Mål med projektet

  • Projekt Læselyst skal være med til at kortlægge, hvordan man skaber læselyst blandt børn
  • Det skal være interessebårne læsefællesskaber, hvor børnene har ejerskab over fællesskabet / aktiviteterne, som tager udgangspunkt i en samskabelse mellem børn og voksne
  • Læsning forstås bredt, så der vil blive eksperimenteret med metoder og aktiviteter.

Projektet har fået kr. 100.000 i tilskud fra Kulturministeriet.

Se video om projektet her (under produktion)

For yderligere oplysninger kontakt Majken Fosgerau Salomonsen, børnekulturformidler på Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse, mfsal@aabenraa.dk.