Retningslinjer for god adfærd i Aabenraa Bibliotekerne

Alle borgere skal have en god oplevelse, når de bruger bibliotekets muligheder og tilbud – både i den betjente og selvbetjente åbningstid.

Biblioteket er et mødested, der rummer mange forskellige aktiviteter og samtidig giver plads til ro og fordybelse.

Derfor skal du tage hensyn til andre brugere og respektere god ro og orden. Tal dæmpet og undgå unødig støj.

Husk at rydde op efter dig selv.

Ingen chips, mad og drikke ved computerne.

Du skal følge reglerne for brug af internettet.

Brugere, der ikke overholder disse retningslinjer, kan blive bortvist.