Personale på Bov Bibliotek

Det faste personale, som du oftest vil møde, er
Dorte Stegger Christensen
Biblioteksassistent Bov og Aabenraa Bibliotek
Tlf. 7376 8087 | Tlf. 7376 7966
Mail: dc@aabenraa.dk
Maike Albertsen Zwoch 
Bibliotekar, Bov og Aabenraa Bibliotek
Tovholder for  "Materialevalg og -pleje"
Tlf. 7376 8082 | Tlf. 7376 8054
Mail: maz@aabenraa.dk
Steen Hamer Boisen 
Bibliotekar Bov og Aabenraa Bibliotek
IT-medarbejder
Tlf. 7376 8083 | Tlf. 7376 8056 
Mail: shbo@aabenraa.dk
Jesper Kristensen Lund
Bibliotekar Bov og Aabenraa Bibliotek
IT-medarbejder
Tlf. 7376 8041
Mail: jkl@aabenraa.dk

Link: Tilbage til siden Bov Bibliotek