Inspirationsliste: Læs dialogisk - For de 3-6 årige

Et godt ordforråd og evnen til at forklare sig er noget af det bedste, du kan give dit barn. Dit barn får nogle fantastiske værktøjer med sig, når det er tid til at starte i børnehave og skole.

Til at udvikle det gode sprog kan det være en hjælp at læse dialogisk. I modsætning til traditionel højtlæsning, hvor den voksne læser, og barnet lytter, går dialogisk læsning i al sin enkelthed ud på, at barnet fortæller og uddyber den historie, I læser sammen. Når barnet bruger - og ikke blot hører - nye ord fra en fælles læseoplevelse, bliver disse ord en del af barnets aktive ordforråd.

Metoden kan styrke alle børns sprog – både de, der har sproglige udfordringer og de, der har et aldersvarende sprog.

Alle billedbøger kan bruges til dialogisk læsning, men det er altid godt at vælge en bog, som dit barn finder interessant, og som du har lyst til at læse.

Du kan printe listen her (åbner som pdf i nyt vindue)

Før læsning

  1. Læs bogen selv og tænk over, hvad I kan tale om, når du læser den sammen med dit barn.
  2. Præsentér bogen inden I går i gang og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen.
  3. Stil spørgsmål om bogens udseende og spørg barnet, hvad det tror, bogen handler om.

Under læsning

  1. Vær åben for spørgsmål mens du læser. Når barnet stiller spørgsmål, så stop og svar.
  2. Følg barnets nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til barnets interesse og lyt til svar.
  3. Inddrag barnet som medfortæller. Stil åbne spørgsmål som fx begynder med hvorfor eller hvad.

Efter læsning

  1. Tal om historien også efter, at bogen er lukket.
  2. Hør hvad barnet godt kunne lide eller undrede sig over.
  3. Brug de nye ord fra bogen, og brug dem gerne i andre sammenhænge.
  4. Læs gerne bogen flere gange i en periode.

Listen er udarbejdet af bibliotekar Dorthe Grønbæk for BibMedia

Læs mere om dialogisk læsning på siden Dialogisk læsning og på EMU Danmarkslæringsportal.
Link (åbner i nyt vindue): Dialogisk læsning | Dialogisk læsning på EMU Danmarks læringsportal

For 3 år

For 4 år

For 5 år

For 6 år

For 7 år