Pas på naturen

Mange børn bekymrer sig om klimaet og naturen. Her er bud på gode bøger, brætspil og apps, der kan sætte tankerne i perspektiv og danne grobund for gode snakke.

Brætspil
Global Cooling er et sjovt og lærerigt familiespil om at udnytte energikilder, så vi i fremtiden kan køre i bil, bruge elektricitet og holde varmen. Skift bilen ud med en elbil, investér i sol- og vindenergi, og skaf flest vindmøller. 

Plant spirer, fang sollyset og undgå skygge i Photosynthesis. Få jeres træer til at vokse, så jeres træsorter bliver de mest udbredte i skoven. Spillet gælder om at føre træerne gennem dets livscyklus fra kimplante til fuldt udvokset træ.

I Roskis skal I smide flere og flere ting i skraldespanden. Hvis noget falder ud igen, får I minuspoint, og én af jer ender med at være den, der skal gå ud med skraldet. 


Apps
Fleap: Gå på loppemarkeder og i genbrugsbutikker. Det er hyggeligt at gøre sammen og i gør miljøet en tjeneste ved at købe brugt. Med Fleap kan I få et hurtigt overblik over hvilke loppemarkeder og genbrugsbutikker, der er i nærheden.
Vild mad: App, der giver overblik over hvilke råvarer, I kan plukke i naturen hvor og hvornår, hvilken smag de enkelte råvarer har, og hvordan de kan bruges i køkkenet.
Trash monsters: Hjælp affaldsmonstrene med at sortere alt affaldet, så det kommer de rigtige steder hen. Appen er på engelsk, tysk og fransk.