Børnekulturformidler til Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse

04.10.21
Kan du være med til at gøre en forskel for børnene i mødet med kunsten, kreativiteten og kulturen? Er du optaget af kreative, kulturelle og kunstneriske aktiviteter i børnehøjde? Har du bud på, hvordan vi gennem disse aktiviteter kan styrke børns dannelse, fantasi, kreativitet og nysgerrighed? 

En af vores medarbejdere har søgt nye udfordringer, derfor søger vi en engageret, ambitiøs og initiativrig børnekulturformidler til ”Børn & Familie-gruppen”. Kan du svare ja til ovenstående, så er du måske vores nye kollega. Vi søger en kollega, gerne med erfaring i at videreudvikle og styrke arrangementer til børn og børnefamilier i kommunens biblioteker og kulturhuse. Vi forventer, at du har hovedet fuldt af idéer og at du formår både at udvikle og gennemføre aktiviteter, events og projekter til glæde for børnefamilier, dagtilbud og skoler.

I ”Børn & Familie-gruppen” arbejder vi med området 0-12 årige inden for tre hovedspor:

 1. Sprog, fortællinger og læselyst. Vi er bl.a. med i ”Sprogsporet”, der er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder blandt de 0 – 7 årige. Og vi har gang i et læselystprojekt i en SFO.
 2. Digital dannelse og medier. Vi har gang i Makerspaces og robotter og arbejder proaktivt med at se muligheder i teknologi.
 3. Kulturelle indtryk og udtryk. Vi har en bred palet af arrangementer og aktiviteter og er en del af holdet bag ”Den børnekulturelle rygsæk”, som sikrer, at kommunens børn får oplevelser med kultur og kunst i mange former. Vi er tovholder i opbygning af et nyt børnekulturelt netværk i kommunen.

Du vil især skulle arbejde med det tredje spor, men du skal også kunne byde ind i forhold til de to andre hovedspor.

Vi vægter, at din personlige og faglige profil matcher de fleste af følgende kvalifikationer:

 • Du har kendskab til børns liv anno 2021
 • Du har interesse for kultur for, kultur med og kultur af børn
 • Du kan omsætte din viden om aktuelle tendenser inden for det børnekulturelle felt til konkrete tiltag i samarbejde med børn, dagtilbud, foreninger og frivillige
 • Du er modig og har en eksperimenterede tilgang
 • Du er idérig, entusiastisk og spreder energi omkring dig
 • Du trives i rollen som aktiv formidler og kan begejstre og inspirere børn, deres forældre og pædagoger, så de bliver nysgerrige
 • Du er udadvendt, opsøgende og dialogskabende, og har let ved at skabe relationer til nuværende og kommende samarbejdsparter
 • Du kan reflektere og lære af dine erfaringer, både de gode og de mindre gode
 • Du er en aktiv medspiller i projekter, og er bevidst om dine styrker i projektarbejde
 • Du kan koordinere og følge op på aftaler
 • Du har lyst til at deltage i allround funktioner i biblioteker og kulturhuse, herunder betjene brugere på tværs af alder.

Din uddannelsesmæssige profil er ikke afgørende, men kan være bibliotekar, cand.scient. bibl., pædagog eller formidler med anden relevant videregående uddannelse. Det vigtigste er, at du har kendskab til og interesse for det børnekulturelle område. Vi hører også gerne fra dig, hvis du er nyuddannet.

Vi er klar over, at du muligvis ikke har alle de kompetencer, vi efterspørger, men kan du sætte flueben ved de fleste og har lyst til jobbet, så søg!

Vi tilbyder
En spændende, travl og inspirerende arbejdsplads, hvor alle tager ansvar og arbejder med og mod fælles mål. Du får gode kollegaer i en kreativ organisation, hvor du fra første dag får medindflydelse på at definere dine arbejdsopgaver. Vi er 35-40 medarbejdere med en bred vifte af fagligheder. Vi er organiseret i grupper og samarbejder på tværs i hele organisationen. Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse har en række matrikler rundt om i kommunen.

I Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse ser vi os som hverdagslivets højskole, hvor de fysiske rum er borgernes fælles dagligstue – huse med lav dørtærskel, hvor alle har mulighed for at opleve, skabe, deltage og lære. Vi arbejder proaktivt med at se muligheder i teknologi og understøtter kommunens vækststrategi herunder styrkelse af borgernes digitale kompetencer. Læs mere om strategien her Sund vækst og vækstplan 2022 samt kommunens indsats for bæredygtighed Aabenraa Kommunes strategi for bæredygtighed 2020-2025

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer, og ønskes besat pr.1. januar 2022. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Arbejdstiden placeres som udgangspunkt mellem kl. 8 - 18, og du må forvente aftenarbejde og arbejde lørdage og søndage.

Dit primære arbejdssted vil være i bibliotekerne, men du vil også kunne have opgaver med børne- og familieaktiviteter i kulturhusene.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børneattest, og at ansættelsen vil være betinget af, den er tilfredsstillende.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte leder af Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse, Charlotte Stoltenberg på telefon 2495 3015 fredag, den 29. oktober 2021 mellem kl. 13 og 15.

Ansøgning
I din ansøgning skal du give konkrete eksempler på, hvordan du kan bringe din viden og erfaringer i spil, og hvilke aktiviteter du ønsker at realisere på Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse. Ansøgningen skal være på max. 1,5 A4-side. Send ansøgning, CV, dokumentation fra tidligere ansættelse samt andre relevante bilag senest den 7. november 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10. november 2021, anden samtalerunde den 15. november 2021. Hvis du kommer til 2. samtalerunde, skal du forvente at forberede en lille opgave.

Søg jobbet her

For tilflyttere
Overvejer du nu at flytte hertil? Aabenraa Kommune hjælper tilflyttere med at skabe netværk. Se mere her Ny i by Vi hjælper en eventuel medflyttende partner med at finde et job, og vi har et aktivt socialt netværk for jobtilflyttere, hvor du hurtigt kan lære andre ny-tilflyttede at kende. Læs mere her: Partner Jobmatch; Netværk for jobtilflyttere; www.aabenraa.dk/tilflytter