Formidler til Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse

04.10.21
Har du lyst til at udvikle og afholde kulturelle aktiviteter, undervisning og andre tilbud til gavn for børn, unge og voksne i Aabenraa? Er du systematisk, analytisk og kan følge opgaverne til dørs? Kan du svare ja til ovenstående, så er du måske vores nye kollega. Vi søger en kollega, gerne med erfaring fra projektarbejde i kommuner med både offentlige og eksterne samarbejdspartnere.

Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse styrker børn og voksnes læring, udvikling, dannelse og deltagelse. Vi arbejder fysisk og digitalt og samarbejde med skoler, dagtilbud, oplysningsforbund, uddannelsesinstitutioner, foreninger og øvrige aktører. Samarbejde og netværk er nøgleord for os.

Vi er 35- 40 kolleger med en bred vifte af fagligheder. Hovedbiblioteket ligger i Aabenraa i Genforeningsparken og der er filialer i Bov og Rødekro, i medborgerhuset Damms Gård i Felsted samt Borgerhuset i Tinglev. Maker Space Aabenraa er placeret i Nygadehuset, og organisationen driver foruden Nygadehuset, Damms gård og Borgerhuset også Aktivitetshuset i Padborg for foreningsløse unge samt grænseegnsmuseet Oldemors Toft. Der er frivillige, som driver lokalhistorisk arkiv i Bov, lokalhistorisk arkiv i Tinglev og frivillige arbejdsgrupper på Damms Gård, Nygadehuset og Oldemors Toft.

Din profil
Du trives med mangeartede og varierende opgaver og kan både sætte i gang og afslutte opgaverne. Du har akademisk baggrund og erhvervserfaring, minimum to år. Du er stærk på relationer, kan lide mennesker og at samarbejde med frivillige og dine kolleger. Du trives med holdspil, men kan også gå selv.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har stor interesse for kulturområdet og folkeoplysningsaktiviteter for unge og voksne,
 • har erfaring som underviser
 • har erfaring som projektleder i projekter med flere aktører
 • kan udvikle nye formidlingskoncepter, hvor kultur og krop/mental og fysisk sundhed kan kobles
 • har erfaring med planlægning og eksekvering af arrangementer og aktiviteter fra ide til afslutning
 • kan arbejde projekt- og procesorienteret og er bevidst om dine styrker i projektarbejde
 • kan koordinere, følge op på aftaler og afslutte opgaver
 • er nysgerrig og undersøgende omkring borgernes behov, som konstant udvikler sig og kan omsætte den nysgerrighed til eksperimenter, som understøtter udvikling af vores tilbud
 • har nemt ved at indgå relationer til vores mange forskellige samarbejdspartnere, kollegaer, frivillige og brugere
 • kan skabe overblik og fremdrift
 • trives med forskellige arbejdsopgaver, tider og steder og vil indgå som en del af den daglige betjening og vejledning af brugerne

Erfaringer fra projektarbejde i Aabenraa Kommune, eventuelt Sønderjylland, vil være en fordel. Du har erhvervserfaring, gerne fra forskellige sektorer.

Vi tilbyder
Vi er løbende i proces med at skabe lærings- og kulturaktiviteter på nye måder, og det giver dig rige muligheder for at præge form og indhold. Der er mulighed for efteruddannelse, og du får gode kolleger, der bakker dig op.

I Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse ser vi os som hverdagslivets højskole, hvor de fysiske rum er borgernes fælles dagligstue – huse med lav dørtærskel, hvor alle har mulighed for at opleve, skabe, deltage og lære. Vi arbejder proaktivt med at se muligheder i teknologi og understøtter kommunens vækststrategi herunder styrkelse af borgernes digitale kompetencer. Læs mere om strategien her Sund vækst og vækstplan 2022 samt kommunens indsats for bæredygtighed Aabenraa Kommunes strategi for bæredygtighed 2020-2025

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat 1. november 2021 eller snarest derefter. Arbejdstiden placeres som udgangspunkt mellem kl. 8 og 18. Du skal være forberedt på aftenarbejde, arbejde lørdage og søndage i forbindelse med arrangementer og lignende.

Stillingen er efter gældende overenskomst. 

Flere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder af Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse Charlotte Stoltenberg, på telefon 2495 3015 onsdag den 13. oktober i tidsrummet mellem kl. 15 og 17.

Ansøgning
I din ansøgning skal du give konkrete eksempler på, hvordan du kan bringe din viden og erfaringer i spil hos os. Ansøgningen må max fylde 1,5 A4 side. Send din ansøgning og CV vedhæftet dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse senest den 18. oktober 2021. Vi forventer at afholde første samtalerunde 20. oktober, anden runde den 27. oktober.

Søg jobbet her

For tilflyttere
Overvejer du nu at flytte hertil? Aabenraa Kommune hjælper tilflyttere med at skabe netværk. Se mere her Ny i by Vi hjælper en eventuel medflyttende partner med at finde et job, og vi har et aktivt socialt netværk for jobtilflyttere, hvor du hurtigt kan lære andre ny-tilflyttede at kende. Læs mere her: Partner Jobmatch; Netværk for jobtilflyttere; www.aabenraa.dk/tilflytter