Forsvarets Efterretningstjeneste anklages blandt andet for uden dommerkendelse at have spioneret mod danske statsborgere.

Hvad laver spioner: Den ukendte verden

26.08.20
Ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er blevet fritaget for tjeneste. Tjenesten er Danmarks militære efterretningstjeneste, og tilsynet med Efterretningstjenester mener blandt andet, at FE har givet urigtige oplysninger.

FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE

  • Forsvarets Efterretningstjeneste erDanmarks militære efterretningstjeneste
  • Tjenesten indsamler, analyserer og formidler informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder sikkerhed for danske enheder i udlandet.
  • FE kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste for forsvarets enheder og installationer i Danmark samt for soldater, skibe, og fly i internationale operationer.
  • FE blev etableret i 1950, da Generalstabens og Marinestabens efterretningssektioner samledes i en fælles afdeling i Forsvarsstaben.
  • I 1967 blev FE som selvstændig myndighed direkte underlagt Forsvarsministeriet

Kilde: lex.dk

Spioner. Altså ikke kun James Bond og de andre fra den fiktive verden arbejder i det skjulte. 

Lige nu ruller en skandale i Danmarks militære efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste. Tjeneste anklages blandt andet for, at...

  • tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger
  • ledelsen har undladt at følge op på eller nærmere undersøge indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område
  • tjenesten har igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning og blandt andet indhentet og videregivet en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere. Disse aktiviteter skulle være sket før tilsynets oprettelse i 2014
  • have - uberettiget - behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet

Vil du vide mere om efterretningstjenester og den lukkede, tavse og mærkelige verden, hvor tjenesterne har deres virke? 

Altinget.dk har desuden produceret en podcast med titlen "Hvad i alverden foregår der i Forsvarets Efterretningstjeneste?". Du finder podcasten (13 min.) lige her. 

Vi har desudensamlet nogle læseforslag om spioner og efterretningstjenester herunder. 

Materialer