Leder af biblioteker, kultur- og medborgerhuse

Drømmer du om at forme en ny organisation og få kulturlivet til at sprudle til glæde for borgere og gæster i Aabenraa Kommune? – så har vi måske et job til dig.

Aabenraa Kommune søger en ambitiøs, visionær og strategisk leder til at stå i spidsen for en helt ny organisation, der samler Aabenraa Bibliotekerne, NygadeHuset, Aktivitetshuset i Padborg, Borgerhuset i Tinglev og Medborgerhuset Damms Gård i Felsted. 
 
Som leder bliver det din opgave at optimere det tværgående samarbejde mellem husene, ledere og medarbejdere og, via dem, samarbejdet med kulturaktørerne i byerne, kommunen og med vore regionale og nationale samarbejdspartnere. Vi ønsker at du skal inspirere og understøtte innovation i de faglige miljøer med fokus på at udvikle nye tiltag og indsatser på biblioteks- og kulturområdet. 
 
Aabenraa Kommune vedtog i 2017 en ny Kultur – og Fritidspolitik: ”Sammen om det gode liv”. Som leder har du strategisk blik for at omsætte den til attraktive indsatser, og du er optaget af at bringe vores biblioteker og kultur- og medborgerhuse på banen i forhold til at understøtte udviklingen. 
 
Den nye organisation betyder nye roller og opgaver for nogle ledere og medarbejdere. Du formår at skabe en fælles kultur mellem dedikerede medarbejdere, der ser frem til den nye organisation. 
 
Samarbejde på tværs bliver således et nøglebegreb for dig. 
 
I forbindelse med at den hidtidige leder af Aabenraa Bibliotekerne søgte nye udfordringer, blev der i november 2017 gennemført en organisationsanalyse i forvaltningen ”Kultur, Miljø & Erhverv”. Som et resultat af denne undersøgelse udgør Aabenraa Bibliotekerne og kultur- og borgerhusene en ny samlet organisation. Stillingen er således nyoprettet. 

Dine opgaver bliver bl.a. at: 
 • implementere organisationsændringen ved at gennemføre en inddragende proces, hvor de nuværende lederroller og opgavefordeling afklares  
 • udforme en vision der favner den nye organisation 
 • udvikle Aabenraa Kommunes kulturprofil med udgangspunkt i bibliotekerne og kultur- og medborgerhusene 
 • nytænke og udvikle kultur- og dannelsestilbud i de mindre byer skabt sammen med eksterne aktører såvel professionelle som frivillige 
 • skabe platforme for netværk, dialog og samarbejde mellem professionelle og frivillige kulturaktører
Vores forventninger er bl.a., at: 
 • du har erfaring med organisationsudvikling og personaleledelse, herunder erfaring med at lede gennem andre. 
 • du kan begå dig i en politisk styret organisation 
 • du er visionær, præstationsorienteret og have gennemslagskraft i forhold til at træffe beslutninger og har den rette balance mellem beslutningskraft og godt humør. 
 • du har viden om og gerne erfaring med håndtering af aktuelle temaer i bibliotekssektoren og / eller kultur- og medborgerhuse 
 • du er dialogskabende, lyttende og god til at inspirere dine omgivelser 
 • du har en faglig relevant videregående uddannelse suppleret med diplomuddannelse og / eller anden lederuddannelse 
Flere oplysninger: 
Læs mere om jobbet i job- og kompetenceprofilen.
 
Du er også velkommen til at kontakte afdelingschef i Kultur, Plan & Fritid Bo Riis Duun, tlf.: 51 31 92 57 eller konst. bibliotekschef Bente F. Mortensen, tlf. 20 26 40 93 (minus uge 5).
 
Ansættelse:
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn. 
 
Tiltrædelse 1. maj 2018 eller hurtigst muligt derefter.
 
Overvejer du nu at flytte hertil?  
I Aabenraa Kommune tager vi rigtig godt imod tilflyttere. Vi hjælper en eventuel medflyttende partner med at finde et job, og vi har et aktivt socialt netværk for jobtilflyttere, hvor du hurtigt kan lære andre ny-tilflyttede at kende. Læs mere på www.aabenraa.dk/tilflytter 
 
Ansøgning  
Ansøgningsfrist den 18. februar 2018.  Første samtalerunde gennemføres den 22. februar 2018. Anden samtalerunde gennemføres den 7. marts. Der udarbejdes en personprofilanalyse for de ansøgere, der går videre til anden samtale. Forud for anden samtalerunde stilles ansøgerne en konkret opgave, som præsenteres til samtalen.   
 
Send din ansøgning, CV og relevante bilag. 

Søg stillingen her.

Aabenraa Bibliotekernes logo
Materialer