Ledig stilling

Er du den nye leder på holdet i Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse? Er du ambitiøs og vil gerne have ting til at ske? Tænder du på udvikling og at gå på nye stier? Er du en god kommunikator, god til at skabe netværk og følgeskab? 

En af vores ledere har fået andet job, så vi mangler én på holdet.

Vi er en organisation med mange opgaver og mange fagligheder. Du er leder, men er samtidig en nødvendighed for at få realiseret en del af aktiviteterne, så du skal kunne trives i rollen som spillende træner. Du trives med afvekslende hverdage, hvor både det store og det små fylder – en blandet landhandel, hvor du både bidrager til projektudvikling og netværk – og også kan udlevere keramik, vejlede en bruger, tænde for en opvask og bestille en håndværker.

Vi er i gang med et generationsskifte i organisationen, der består af en del, som har været mange år i organisationen samt en gruppe medarbejdere, der er rekrutteret i løbet af de seneste år.

Du

 • har overblik og helhedsforståelse
 • kan få følgeskab hos medarbejderne og frivillige
 • er god til at skabe netværk og samarbejde med mange interne og eksterne interessenter
 • kan sige ja – men også sige nej, når det er relevant
 • har faglig viden om uformel læring, folkeoplysning, biblioteker og kulturområdet generelt
 • har blik for strategisk udvikling
 • erfaring med personaleledelse og ledelse af frivillige
 • ønsker løbende at opkvalificere dine lederkompetencer, bl.a. via uddannelse
 • er nysgerrig, kan udvikle sammen med borgerne og teste nye tiltag
 • er ressourcebevidst, kan planlægge, lave arbejdsplaner og styre et budget.

Du har en akademisk uddannelse, eksempelvis i kulturformidling, æstetik og kultur, oplevelsesøkonomi eller informationsvidenskab.  Du har erfaring fra lønnet beskæftigelse i biblioteker og/eller kulturhuse og du har erfaring med at lede frivillige.  Erfaring fra lokalhistoriske arkiver eller museer i tillæg vil være et plus.

Du bliver del af en ambitiøs ledergruppe, og vi glæder os til at få dig med på holdet. Vi supplerer hinanden med den forskellighed der er -  og vi har hinandens ryg, når det gælder. Vi har fokus på udvikling af organisationen til gavn for borgerne - samtidig med, at vi har blik for god drift. 

Om os

Vi ser biblioteker og kulturhuse som borgernes dagligstuer, hvor der er rum til uformel læring, deltagelse og oplevelser. Huse for hverdagslivets højskole, hvor børn og voksne får kompetencer til morgendagens samfund og fællesskab.  Biblioteker og kulturhuse er en ny organisation, et resultat af en fusionsproces i 2018 med hovedbibliotek i Aabenraa, filialerne i Bov, Felsted (Damms Gård), Rødekro og Tinglev, et showroom i Arena Aabenraa, Kulturhuset Nygadehuset, Borgerhuset i Tinglev og Aktivitetshuset i Padborg.  Ved to af filialerne driver frivillige lokalhistorisk arkiv, frivillige indgår i servicen i Damms Gård og en række frivillige er tilknyttet Nygadehuset. Pr. 1. januar 2020 er to nye små organisationer kommet med i paraplyen; teknisk service af Nygadebygningerne samt museet Oldemors Toft i Padborg, som er i gang med at realisere et Told- og Skattemuseum.

Vi er cirka 40 medarbejdere med varieret timetal + studentermedhjælpere og bogopsættere.

Vi er med i projekt Maker Space, støttet af Villumfonden, Læselystprojektet ”Læselyst og læsefællesskaber i indskolingens fritidstilbud” støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, Forskningsprojektet Deltag, som forsker i deltagelsesformer i kulturhuse i Danmark samt Landsbyggefondsprojektet i Høje Kolstrup.  Projekter, som bidrager til realisering af den kommunale vækstplan, den kommunale digitaliseringsstrategi og den nationale indsats for styrkelse af læselyst.  Sidegevinsten ved projekterne er kompetenceudvikling af medarbejderne i praksis.

Dine opgaver vil primært være

 • udvikling af koncepter for kulturaktiviteter, workshops med mere
 • frivillighed og udvikling af frivillighedsindsatsen i alle dele af organisationen
 • udvikling af biblioteks-, kulturhus- og museumsprofilen i organisationen 
 • ledelse af medarbejdere og frivillige
 • projekter og strategiske indsatser.

Derudover deler vi i ledergruppen opgaverne imellem os.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat 1. oktober eller snarest derefter.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst samt principperne om lokal løndannelse.

 Arbejdstiden placeres som udgangspunkt mellem kl. 8 - 18, og du må forvente aftenarbejde og arbejde lørdage og søndage.

Vil du vide mere

Er du velkommen til at kontakte leder af Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse, Charlotte Stoltenberg på telefon 2495 3015 den 13. august mellem klokken 15 og 17.

Ansøgning

Send din ansøgning, CV, dokumentation fra tidligere ansættelse samt relevante bilag via linket senest den 19. august 2020.

I din ansøgning skal du give konkrete eksempler på, hvordan du kan bringe din viden og erfaringer i spil hos os. Ansøgningen må være på max. 1,5 A4 side.

Vi forventer første samtalerunde afholdes fredag den 28. august og anden samtalerunde onsdag den 2. september.

Søg jobbet her

logo Aabenraa Bibliotekerne