Ledig stilling: Formidler med fokus på kommunikation

Har du blik for formidling og kommunikation? Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse søger en formidler med fokus på kommunikation.

Vi søger en engageret, ambitiøs og initiativrig formidler, der har fokus på kommunikation og har lyst til at udvikle bibliotekets formidling, oplysningsvirksomhed og public service opgave.

Har du fingeren på pulsen i forhold til kommunikation og sociale medier? Og kan du skrive den gode historie og formidle internt og eksternt? Hvis ja, så er det dig, vi gerne vil have med på holdet!

Din profil
Din uddannelsesmæssige baggrund kan f.eks. være cand.scient bibl.,  journalist, kommunikationsuddannet AC’er. 

Vi forventer, at du
◾ har viden om aktuelle tendenser indenfor kommunikation, sociale medier og generel samfundsudvikling  
◾formår at omsætte din viden til konkrete formidlingsindsatser og kommunikationsindsatser og kan realisere det til udvikling af oplysnings- og kulturaktiviteter, der er relevante for borgerne.
◾har blik for den gode historie
◾ har fingeren på pulsen og kan kommunikere målrettet til forskellige målgrupper. 
◾ er optaget af aktualitet og vigtige samfundsproblematikker. Kompetencer, du kan omsætte i vores arrangementstilbud, eksterne og interne kommunikation- og formidlingsopgaver.
◾er udadvendt og dialogskabende  
◾er en god formidler og har let ved at skabe relationer til borgere og foreninger, herunder frivillige 
◾har lyst til at være facilitator og vært ved arrangementer, samtalesaloner og debatter og kan sætte gang i nye aktiviteter 
◾kommunikerer målrettet og på et fejlfrit dansk, uanset om det foregår analogt eller digitalt
◾kan skrive fængende og relevante opslag på forskellige platforme
◾har en eksperimenterende tilgang og lærer af dine erfaringer, både de gode og mindre gode
◾kan koordinere og følge op på aftaler. 
◾er resultatorienteret og helhedsorienteret, arbejder effektivt og leverer til tiden
◾kan motivere andre og lære fra dig
◾har lyst til at deltage i bibliotekernes all-round funktioner og betjene brugere på tværs af alder

Børn, unge og voksnes behov ændrer sig løbende, og vi har brug for supplerende kompetencer til at udvikle tilbud, som modsvarer aktuelle og fremtidige behov. Vi forventer, at du med din faglige uddannelse, viden og erfaring, vil hjælpe os med den løbende proces.

Vi tilbyder
Som forholdsvis ny organisation er vi i proces med at skabe lærings- og kulturaktiviteter og markedsføring på nye måder, og det giver dig rige muligheder for at præge form og indhold.

Vi er ca. 40 medarbejdere med en bred vifte af fagligheder. Vi er organiseret i teams og samarbejder på tværs i hele organisationen. Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse driver 6 fysiske biblioteker og 4 kultur- og medborgerhuse, to af afdelingerne ligger på samme matrikel. Vi ser os selv som hverdagslivets højskole, hvor de fysiske rum er borgernes fælles dagligstue – huse med lav dørtærskel, hvor alle har mulighed for at opleve, skabe, deltage og lære. Vi udvikler en stor del af vores aktiviteter i samarbejde med foreninger og interessegrupper og tager udgangspunkt i det lokalsamfund, vi er en del af. 

Vi arbejder proaktivt med at se muligheder i teknologi og understøtter kommunens vækststrategi herunder styrkelse af borgernes digitale kompetencer. Læs mere om strategien i Sund vækst og vækstplan 2022. 

Aabenraa Kommune arbejder aktivt med udviklingen af fremtidens købstad  og hjælper tilflyttere med at skabe netværk. Se mere her Ny i by

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer og ønskes besat pr. 1. november 2019. Arbejdstiden placeres som udgangspunkt mellem kl. 8 -18, og du skal være forberedt på aftenarbejde og arbejde lørdage og søndage i forbindelse med arrangementer og aktiviteter. 

Dit primære arbejdssted vil være bibliotekerne, men du vil også kunne have opgaver med arrangementer og aktiviteter i kulturhusene.

Stillingen er efter gældende overenskomst samt principperne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børneattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Flere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Leder af Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse Charlotte Stoltenberg, på telefon 2495 3015 den 15. august mellem kl. 13 – 17.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og vedhæftet dokumentation for din uddannelse og tidligere beskæftigelse via linket senest den 25. august 2019. I din ansøgning skal du give konkrete eksempler på, hvordan du kan bringe din viden og erfaringer i spil hos os. 
 Ansøgningen skal være på max. 1,5 A4 side.
  
Vi forventer, at afholde første samtalerunde 5. september og anden samtalerunde 9. september.

Søg jobbet her

Aabenraa Bibliotekernes logo