Ledig stilling: Formidler med fokus på teknologi og digitalisering

Er du nysgerrig overfor teknologiens og digitaliseringens muligheder?

Vi søger en engageret, ambitiøs og initiativrig formidler med en eksperimenterende tilgang til teknologi og digitalisering.

Kan du se nye lærings- og dannelsesbehov hos børn, unge og voksne, som vi skal opfylde? Og har du bud på, hvordan vi udvikler borgernes kompetencer i det 21. århundrede – i en lokal kontekst her i Aabenraa? Hvis ja – så er det dig, vi gerne vil have med på holdet.

Din profil
Du skal være interesseret i IT, digitalisering, teknologi og digital dannelse og have en grundviden på området, men du behøver ikke være ekspert – endnu. Din interesse skal være at formidle, undervise og skabe læringsaktiviteter med borgerne. Med andre ord: Det er ikke en IT-supporter, webmaster eller en kollega til lignende back-officefunktioner, vi søger.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra lønnet beskæftigelse fra stillinger med et lignende jobindhold. Din uddannelse er ikke det første vi kigger på, men du har sandsynligvis en mellemlang eller videregående uddannelse.

Vi forventer, at du

 • har gode digitale kompetencer 
 • både kan bruge teknologien, producere med teknologien og kan forholde dig refleksivt i forhold til anvendelsen (læs eventuelt mere i DanskIT’s anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer).
 • kan omsætte dine digitale kompetencer i fx det videre udviklingsarbejde med at styrke vores teknologiformidling i forskellige workshops med fokus på kodning, lydproduktioner og designprocesser og undervisningstilbud i datahåndtering og produktion.
 • interesserer dig for aktuelle tendenser på lærings- og kulturområdet og i samfundet generelt.
 • er udadvendt og dialogskabende, har let ved at skabe relationer til borgere og foreninger, herunder frivillige
 • har lyst til at lege og eksperimentere med VR og robotter, kan udvikle og igangsætte aktiviteter. Du er reflekterende og lærer af erfaringer - også hvis noget ikke går helt som planlagt
 • tænder på at formidle og facilitere uformel undervisning og workshops
 • er en aktiv medspiller i projekter og er bevidst om dine styrker i projektarbejde
 • opkvalificerer din viden løbende og sætter den i spil
 • kan koordinere og følge op på aftaler. Du er resultatorienteret og helhedsorienteret,  arbejder effektivt og leverer til tiden
 • kan motivere andre og lære fra dig
 • har lyst til også at deltage i bibliotekernes all-round funktioner og betjene brugere på tværs af alder

Det er vigtigt, at du i din ansøgning giver dit bud på, hvilke idéer, du har lyst til at realisere hos os.

Vi tilbyder
Som forholdsvis ny organisation er vi i proces med at skabe lærings- og kulturaktiviteter på nye måder, og det giver dig rige muligheder for at præge form og indhold. 

Vi er ca. 40 medarbejdere med en bred vifte af fagligheder. Vi er organiseret i teams og samarbejder på tværs i hele organisationen. Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse driver 6 fysiske biblioteker og 4 kultur- og medborgerhuse, to af afdelingerne ligger på samme matrikel.

I Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse ser vi os som hverdagslivets højskole, hvor de fysiske rum er borgernes fælles dagligstue – huse med lav dørtærskel, hvor alle har mulighed for at opleve, skabe, deltage og lære. Vi arbejder proaktivt med at se muligheder i teknologi og understøtter kommunens vækststrategi herunder styrkelse af borgernes digitale kompetencer. Læs mere om strategien i Sund vækst og vækstplan 2022

Konkret har vi på bibliotekerne fokus på at udvikle maker-space aktiviteter og Fablabtilbud i netværk med andre partnere.

Aabenraa Kommune arbejder aktivt med udviklingen af fremtidens købstad og hjælper tilflyttere med at skabe netværk. Se mere her Ny i by

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer og ønskes besat pr. 1. november 2019 eller snarest derefter. Arbejdstiden placeres som udgangspunkt mellem kl. 8 -18, og du skal være forberedt på aftenarbejde og arbejde lørdage og søndage.

Dit primære arbejdssted vil være bibliotekerne, men du vil også kunne have opgaver med arrangementer og aktiviteter i kulturhusene. Stillingen er efter gældende overenskomst samt principperne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børneattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende. 

Flere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder af Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse Charlotte Stoltenberg, på telefon 2495 3015 den 28. august mellem kl. 13 – 17.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 1. september 2019. I din ansøgning skal du give konkrete eksempler på, hvordan du kan bringe din viden og erfaringer i spil hos os. Ansøgningen skal være på max. 1,5 A4 side.

Send din ansøgning og CV vedhæftet dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse via linket senest den 1. september 2019.

Vi forventer at afholde første samtalerunde den 19. september, anden runde den 24. september.

 

Søg jobbet her