Lix, Let og LUS - Hvad er det?

28.07.17
Synes du at det er svært at finde letlæsningsbøger, som passer til lige netop dit barns niveau?

Lixtal og Let-tal er to måder at udregne, hvor svær eller let en tekst er at læse. Nogle forlag bruger Lixtal mens andre er begyndt at bruge Let-tal. I de fleste af letlæsningsbøgerne vil tallene stå enten forrest eller bagerst i bogen. 

Lixtal
Lix står for læsbarhedsindeks, lixtallet udregnes ud fra 3 faktorer:

  • Antal ord
  • Antal hele sætninger
  • Antal lange ord (7+ ord)

Det vil sige, at en bog med mange ord, lange sætninger og mange lange ord vil have et højt lixtal.
Lixtal tager dog ikke hensyn til hvor mange gange det samme ord bliver gentaget og billeder, som kan være en hjælp i læseprocessen. 
Lixtal er opdelt således efter klassetrin (vejledende):

1.-3. klasse: lix 3-19
4. -6. klasse: lix 19-25
7.-10. klasse: lix 25-31

Let-tal
Let-tal står for læseegnethedstal, let-tallet udregnes ud fra 6 faktorer:

  • Antal ord
  • Antal lange ord (6+ ord)
  • Antal ord i den længste sætning
  • Syntaktiske træk
  • Antal sider
  • Billedstøtte

Let-tal er særligt velegnet til de letteste bøger, og bruges derfor kun i bøger under lix 10.  Let-tal starter ved 4 og går op til 10. Fra midten af 2. klasse vil det være nemmere at bruge lixtal.

LUS:
Måske er jeres barn blevet luset på skolen, og I har fået at vide, at jeres barn ligger på et bestemt trin. Læseudviklingsskemaet LUS er et redskab, som en del lærere benytter, og LUS-tallet fortæller noget om dit barns læsefærdighed.
I omregningstabellen kan du se, hvordan du finder  et lix-tal eller et let-tal, der svarer til de enkelte trin i LUS.  Det fremgår ikke i alle bøger, hvilket let- eller lixtal bogen har, men spørg gerne bibliotekaren om hjælp.

Det er vigtigt at huske at Lix- og Let-tallet altid kun er vejledende for en bogs sværhedsgrad. For at sikre at dit barn forstår indholdet i de bøger, det læser, er det en god idé at tale om fagbøgernes indhold og evt. få barnet til at genfortælle de skønlitterære historier. 

 

Aabenraa Bibliotekerne har vi valgt at opdele letlæsningsbøgerne i 3 sværhedsgrader:

Let 0 indeholder letlæsningsbøger op til og med lix 5
Let 1 indeholder letlæsningsbøger fra lix 6 til og med lix 11
Let 2 indeholder letlæsningsbøger fra lix 12 og opefter…

Derudover har vi Letfakta – der indeholder lette fagbøger.