Personale på Rødekro Bibliotek

Det faste personale, som du oftest vil møde, er
Annette Pedersen
Bibliotekar Rødekro og Aabenraa Bibliotek
Tlf. 7376 8066
Mail: alp@aabenraa.dk
Berit Bladt Olesen
Assistent, Rødekro og Aabenraa Bibliotek
Tlf. 7376 8042 | Tlf. 7376 8072
Mail: bbo@aabenraa.dk
Henriette Mauritzen 
Assistent Rødekro og Aabenraa Bibliotek
Tlf. 7376 8042 | Tlf. 7376 8072
Mail: hfm@aabenraa.dk
Lars Thomsen 
Bibliotekar Rødekro og Aabenraa Bibliotek
Tlf. 7376 8057 | Tlf. 7376 8089 
Mail: lt@aabenraa.dk

Link: Tilbage til siden Rødekro Bibliotek