Lektørudtalelse

Forfatter: Martin Hjelmborg

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen er især rettet mod fagfilosoffer og ditto teologer (også de, der modtager undervisning eller er under uddannelse i disse fag), men også interesserede uden faglige ambitioner kan læse bogen med udbytte. Den kan præsenteres for publikum som en nyere, betydningsfuld tænker på niveau med de mere kendte nutidige franske filosoffer

Beskrivelse

Forfatteren er cand.mag. i filosofi og religionshistorie på Københavns Universitet, og bogen er er hans første. Det er også første gang Hans Blumenberg (B.) (1920-96) præsenteres på dansk i denne introduktion til forfatterskabet. Bogen kan indholdsmæssige anses som både filosofi og teologi, med overvægt til førstnævnte, da dette var B.'s udgangspunkt. B. gør op med flere traditionelle forstillinger om bl.a. Kopernikus' opfattelse af sit eget skrift (i modsætning til eftertidens), om de middelalderlige forestillinger (bl.a. den oversete Nikolaj Cusanus o. 1450) og den senere tids forestillinger om Guds død (Nietsche er også her misforstået). Pointen hos B. er, at vi er tilbøjelige til at lægge vor egen tids underforståede tolkninger ind hos de gamle forfattere. Sproget er, i betragtning af emnet, beundringsværdigt klart, uden brug af fagjargon, hvilket gør bogen tilgængelig for interesserede ikke-fagfolk. Indhold, indledning (om B.'s liv og litterære produktion), litteraturliste (ty. da. eng.)

Sammenligning

Bogen er den første på dansk om en væsentlig tysk filosof

Samlet konklusion

Et spændende nyt bekendtskab med en tankevækkende filosof. En flot faglitterær debut

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2008