Lektørudtalelse

Forfatter: Beth Høst

Forfatteren er magister i teatervidenskab, kritiker (Kristeligt Dagblad), og har en række udgivelser indenfor teaterhistorie bag sig. Hun har været medarbejder på Dansk teaterhistorie 1992-1993 og Den store danske encyklopædi. Her kommer så i skønlitterær skikkelse beretningen om operettestjernen Gerda Christophersen, der levede 1870-1947. Historien udspiller sig i sommeren 1910, hvor den første flyvning over Øresund åbenbart fandt sted. Gerda er en fascinerende dame på 40, og hun har en noget yngre kæreste, Folmer, som er på nippet til at svigte sin flotte Gerda til fordel for flyvningens fornøjelser. Vi følger Gerda på nogle provinsengagementer, hun omgås – og er meget omsorgsfuld overfor sin lille underbo Herman (Bang), mens Folmer, den sjuft, kun tænker på at flyve – og på den kønne barnepige han møder på fælleden. Noget egentlig plot udover Gerdas voksende erkendelse af årenes spor er der ikke, bogen skal bæres af københavner-beskrivelserne, men den tynges noget ned af det billedrige sprog. Fortællingen fornemmes desværre ikke som utvunget og letlæst, selvom den umiddelbart søger at signalere: "historisk roman fra århundredeskiftet om kvindelig kunstner". Målgruppe som fx Mette Winges bøger og måske Dorrit Willumsens

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1999