Lektørudtalelse

Forfatter: Arne Rossen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Dronningens juvelsmykke er et hovedværk i svensk rokokolitteratur, og dens centralfigur, det mystiske androgyne "animal coeleste" (himmelske dyr) Azouras Lazuli Tintomara, anses for en af demest bemærkelsesværdige skikkelser i svensk litteratur. Han/hun er et væsen, som ved at være hævet ikke blot over kønsforsk., men også over forsk. ml. godt og ondt på mystisk vis bliver katalysatorfor den centrale tanke hos C. J. L. A., at det himmelske, når det åbenbarer sig i det jordiske, viser dæmoniske træk. Dronningens juvelsmykke, hvis form veksler mellem prosa, dramatik og breve,(med et enkelt versindslag og alt indpasset i en spinkel ydre ramme) spænder mellem rent realistiske passager i gengivelserne af begivenhederne omkring mordet på Gustav III den 16. marts 1792 (herbygges i stor udstrækning på officielle retsakter) og romantiske elementer af fantastik, mystik, melodrama og filosofiske spekulationer. - Hovedindtrykket er på én gang fascinerende, irriterende ogfragmentarisk, ogbogen bliver næppe for de mange. Tidens mange franske replikker er uoversatte, og noterne er sparsomme. En efterskrift ved Sv. Lindner letter dog i nogen grad tilegnelsen. -Oversættelsen, hvis forlæg er den reviderede udgave fra 1841, er vellykket, og bogen er trods sin begrænsede publikumsappel et velkomment tilskud til vor oversættelseslitteratur

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1977