Reglement

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 09.08.2023

Hvis du vil låne materialer, bruge de digitale tilbud, benytte pc’er og andet it-udstyr, samt bruge biblioteket i den selvbetjente åbningstid, skal du oprettes som bruger.

Det er gratis at blive oprettet som bruger og det er gratis af benytte bibliotekets faciliteter og låne materialer. Dog opkræves betaling for print, kopier samt deltagelse i visse arrangementer.

Sådan bliver du bruger

Icon Description

Du kan oprette dig med MitID via www.aabenraabib.dk/

Du kan også møde op på biblioteket og medbringe sundhedskort og billedlegitimation.

Personer under 18 år skal have en forælder/værges samtykke for at blive oprettet.

Forælder/værge kan oprette barnet/den unge med MitID via www.aabenraabib.dk eller møde op på biblioteket og medbringe barnets/den unges sundhedskort + egen legitimation.

Sundhedskortet fungerer som lånerkort og giver adgang til biblioteket. Hvis du ønsker det, kan du få et særskilt bibliotekskort. Ved oprettelsen vælger du en pinkode. Pinkoden er personlig og må ikke videregives.

Besøgende fra udlandet kan blive oprettet som låner ved fremvisning af pas eller anden billedlegitimation.

Institutioner og virksomheder kan blive oprettet som bruger med MitID erhverv via www.aabenraabib.dk og få udstedt bibliotekskort.

Ansvar og pligter

Icon Description

Sundhedskortet/bibliotekskortet er personligt og du hæfter for alle aktiviteter, der er knyttet til kortet. Forældre/værger hæfter for børn og unges brug af kortet.

Taber du dit sundhedskort/bibliotekskort, bliver det stjålet eller har du mistanke om, at din pinkode er blevet misbrugt, skal du straks give besked til biblioteket og kontakte Borgerservice.

Hvis du ændrer telefonnummer eller mail-adresse, skal du ændre din brugerprofil på www.aabenraabib.dk eller give besked til biblioteket.

Vil du benytte biblioteket i den selvbetjente åbningstid, skal du logge dig ind med dit sundhedskort/lånerkort + pinkode. Børn til og med 12 år må kun benytte biblioteket i den selvbetjente åbningstid, hvis de følges med en, der er fyldt 13 år. Tager du andre med ind i biblioteket, har du ansvar for at de overholder bibliotekets regler.

Biblioteket skal føles sikkert og trygt for alle borgere. Vis derfor hensyn, når du opholder dig i biblioteket og brug rummene til det, de er tiltænkt. Du kan blive bortvist fra Aabenraa Biblioteker, hvis du ikke overholder dette. Ved grov misligholdelse kan du få karantæne.

Lån af materialer

Icon Description

Lånetiden er normalt 30 dage, men der kan være andre lånetider på visse materialer.

Lånetiden fremgå af din udlånskvittering og din lånerstatus på www.aabenraabib.dk og i bibliotekets app.

Biblioteket kan fastsætte begrænsninger for antal lån af fysiske materialer/digitale medier, reserveringer, bookinger m.v. Nogle materialetyper er forbeholdt borgere bosat i Aabenraa Kommune.

Lånetiden er op til 60 dage for dagtilbud og skoler til og med 10. skoleår med adresse i Aabenraa Kommune og borgere tilmeldt ”Biblioteket kommer”.

Gebyrer

Icon Description

Overholder du ikke lånetiden, kommer der gebyrer på dine lån. Byrådet fastlægger takster for gebyrer.

Du skal betale erstatning, hvis lånt materiale bliver væk/ødelagt, eller der mangler dele ved aflevering. Ved erstatning af visse materialer som spil, film og lydbøger inkluderer erstatningsbeløbet også licensrettigheder.

Skylder du for gebyrer eller erstatninger på 200 kr. eller derover, bliver du udelukket fra at låne. Der bliver givet et skriftligt varsel syv dage før udelukkelsen.

Hvis du ikke betaler gebyrer eller erstatningsbeløb efter udsendelse af regning fra Aabenraa Kommune, overgives sagen til Gældsstyrelsen.

Aabenraa Biblioteker påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er opstået på dit eget udstyr i forbindelse med benyttelsen af de lånte materialer.

Behandling af personoplysninger

Icon Description

Vi følger databeskyttelsesforordningen. Se informationer om bibliotekets behandling af personoplysninger på www.aabenraabib.dk

Videoovervågning

Icon Description

Aabenraa Biblioteker er video-overvåget. Vi følger gældende lovgivning på området.

I tilfælde af tyveri, hærværk, vold, overfald eller mistanke om en hændelse gennemgås optagelserne. Optagelserne vil indgå i en anmeldelse til politiet. Politiet kan også bede om at få udleveret en optagelse, hvis de har mistanke om, at der er begået en kriminel handling.

Biblioteket sletter oplysningerne, når en sag ikke længere er aktiv og opbevaringspligten udløber samt når et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.