EMU Danmarks læringsportal er elever og lærers fælles indgang til undervisnings- og læringsressourcer for grundskole og ungdomsuddannelser. Få aktuel inspiration til dine fag, opgaver og afleveringer.

EMU Danmarks læringsporta

Adgang
Fri adgang
EMU Danmarks læringsportal er elever og lærers fælles indgang til undervisnings- og læringsressourcer for grundskole og ungdomsuddannelser. Få aktuel inspiration til dine fag, opgaver og afleveringer.

Fra forsiden kan du vælge uddannelse og her klikke dig videre til enkelte fag og undervisningsforløb.
Der er tværgående tema-indgange om f.eks. studiekompetence eller om SRP- eller AT-emnet. 

Indgangen "For gymnasieelever" giver særlige tips til gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx).
Her finder du fagligt relevant indhold om emner som problemformulering, kildekritik, notatteknik, synopsis, mediaanalyse o.lign.