Samfundsfaget.dk - Opslagsværk, der dækker emner som politiske partier og ideologier, velfærdssamfundet, økonomiske begreber og sammenhænge m.m.

Samfundsfaget.dk

Adgang
UNI-login eller biblioteks login
Samfundsfaget.dk - Opslagsværk, der dækker emner som politiske partier og ideologier, velfærdssamfundet, økonomiske begreber og sammenhænge m.m.

Dækker Undervisningsministeriets krav til samfundsfagsundervisningen i udskolingen.