Retshjælp og Lejerrådgivning

Du kan få gratis, fortrolig og anonym rådgivning af Advokatvagten eller Sønderjyllands Retshjælp samt hjælp til spørgsmål vedrørende dit lejemål af Danske Lejere / Sønderborg.

OBS:

Advokatvagten og Sønderjyllands Retshjælp træffes igen fra tirsdag den 1. september.

Danske Lejere / Sønderborg træffes igen fra onsdag den 9. september.

Advokatvagten

Aabenraa Bibliotek:

Advokatvagten træffes tirsdage i lige uger klokken 16:15.
Numre (max. 10 stk.) udleveres løbende ved personlig henvendelse til personalet i bibliotekets betjente åbningstid.

OBS: Advokatvagten træffes ikke i følgende ferieperioder:
Sommerferie: 1. juli - 2. august, ugerne 27, 28, 29, 30 og 31.
Juleferie: 21. december - 3. januar, ugerne 52 og 53

Bov Bibliotek:

Advokatvagten træffes 1. torsdag i måneden, kl. 16:30-17:00.
Numre (max. 10 stk.) udlevers samme dag ved personlig henvendelse fra kl. 16.30. Der kan ikke hentes eller reserveres numre tidligere.

Træffes 2. halvår 2020:
3. september
1. oktober
5. november
3. december

Træffes 1. halvår 2021:
7. januar
4. februar
4. marts
6. maj
3. juni

Der findes advokatvagter andre steder i Danmark - de fleste træffes på bibliotekerne. Læs mere på www.advokatvagterne.dk.

Hvad kan du spørge om?
I Advokatvagten kan du få et mundtligt råd om juridiske problemer.
Alle borgere kan – uanset indkomstforhold – henvende sig i Advokatvagten. Henvendelsen er helt anonym, og der bliver ikke skrevet noget ned eller lavet en sag. Advokatvagten kan kun kontaktes ved personligt fremmøde.

 

Sønderjyllands Retshjælp

Aabenraa Bibliotek:

Sønderjyllands Retshjælp træffes hver onsdag kl. 10:00-12:00 på Aabenraa Bibliotek.
Der udleveres ikke numre, henvendelser betjenes i rækkefølge.

Hvad kan du spørge om?

Sønderjyllands Retshjælps rådgivere er alle uddannede jurister eller studerende på sidste del af uddannelsen og kan hjælpe med stort set alle juridiske spørgsmål.
På www.sonderjyllandsretshjaelp.dk kan du se hvilke sager Retshjælpen hjælper med, og finde svar på en række ofte stillede spørgsmål og tider for telefonisk rådgivning.

OBS: 
Sønderjyllands Retshjælp træffes ikke i følgende ferieperioder:
Vinterferie: Uge 7
Påskeferie: Ugen op til påske
Sommerferie: Juli måned
Efterårsferie: Uge 42
Juleferie: Uge 52 og 01

 

Danske Lejere / Sønderborg

Få hjælp til spørgsmål vedrørende dit lejemål
 

Aabenraa Bibliotek:
Danske Lejere træffes onsdage i ulige uger kl. 12.00 - 13.00
De hjælper med råd og vejledning omkring evt. problemstillinger vedr. lejekontraktens udformning, ind- og udflytninger, lejens størrelse, og hvad der ellers kan være af mindre eller større problemstillinger set fra lejers side

Du kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside www.danskelejere.dk/afdelinger/soenderborg/

OBS:
Danske Lejere / Sønderborg træffes ikke i følgende ferieperioder:
Vinterferie: Uge 7
Påskeferie: Ugen op til påske
Sommerferie: Juli måned
Efterårsferie: Uge 42
Juleferie: Uge 52 og 01