Avanceret søgning

Med koder til avanceret søgning kan du lave søgninger, som det kan være svært at lave som en standard-søgning.

Koderne kan kombineres med AND, NOT eller OR, skal skrives med versaler og på engelsk.

dkcclterm.ti  Søger på:  Hovedtitel, undertitel, serietitel (incl. numre) sæt ” ” for frasesøgning.
ti=genfærd spøgelser
ti=hypnotisøren
ti="karitas uden titel"

phrase.titleSeries Søger kun på serietitler.
se="tænkepauser"

dkcclterm.fo  Søger på personnavn(e) der står som ophav, koorporationsnavn(e) der står som ophav
fo="stephen king"
fo=nesbø
fo="jo nesbø"

dkcclterm.em Søger efter ukontrollerede emneord, kontrollerede emneord, personer og koorporationer der står som emne
em=hunde
em=opera

dkcclterm.no Søger i diverse notefelter – herunder f.eks. målgruppe. + udgave- og oplagsbetegnelse
no="fra 5 år"

dkcclterm.fl Søger på forlagets navn og hjemstedet for forlaget
fl=gyldendal
fl=oxford

dkcclterm.år  Søger på udgivelses år (også genoptryk/oplag)
år=2013
år=201* (= 2010 eller 2011 eller 2013 …)
 
facet.date  Søger på det originale udgivelses år (ikke genoptryk/oplag)
facet.date=2013

dkcclterm.ma (ts)  Søger på materialetyper
ma=mu (noder)
ma=sc (Musik cd'er)
ts=mp3
ma=th (Dvd'er)
ma=bå (Bøger)
ma=pf (Tidsskrifter og årbøger)

dkcclterm.ib  Søger på isbn numre
ib=9788770790031  

term.source  Søger på original titlen
term.source=rapsbaggarna

dkcclterm.sp Søger efter materialer på et bestemt sprog
sp=dansk
sp=tysk

dkcclterm.ds Søger på skønlitterære emneord
ds=fantasy
ds=krimi

dkcclterm.df Søger på fag emneord (ikke skønlitteratur)
df=badminton
df=hunde

dkcclterm.me Søger på musik emneord
me=country
me=heavy metal

dkcclterm.mo Søger på musikopstilling (Placering i biblioteket)
mo=jaz (jazz) - =jaa (jazz antologier) - =ja* (søger begge)
mo=bef (rock) - =bea (rock antologier) - =be* (begge)
mo=dau (dansk underholdning)
mo=und (udenlandsk underholdning)
mo=blu (blues) - =bla (blues antologier) - =bl* (begge)
mo=fil (filmmusik)
mo=ork (orkestermusik) - =ora (orkestermusik antologier) - =or* (begge)
mo=kam (kammermusik) - =kaa (kammermusik antologier) - =ka* (begge)
mo=eti (et instrument) - =eta (et instrument antologier) - =et* (begge)
mo=vok (vokal musik) - =voa (vokal antologier) - =vo* (begge)
mo=opr  (opera) - =opa (opera antologier) - =op* (begge)
mo=fol (folkemusik)

facet.category  Søger på materialer for børn / voksne
facet.category=børnematerialer
facet.category=voksenmaterialer

facet.lix Søger på lix-tal / sværdhed
facet.lix=6

dkcclterm.bs Søger billedbøger og tegneserier
bs=bi 
bs=te

Trunkering
Brug * (stjerne) til at søge på alle endelser af et ord, f.eks. paryk* - søger på ordene paryk, parykker, parykkerne, parykmager osv.

Maskering
Brug ? (spørgsmålstegn) hvis du er i tvivel om stavemåden, f.eks. pe?ersen - søger både pedersen og petersen.
Brug * (stjerne) hvis du er i tvivl om flere tegn, f.eks. pe*ersen - søger pedersen, peddersen, pettersen, pettersen, peitersen osv.

Kombinerede søgninger
dkcclterm.ma=sc AND dkcclterm.me=country - Søger country musik på cd
dkcclterm.ma=th AND dkcclterm.mo=opr  -Søger opera på dvd
dkcclterm.ma=th AND dkcclterm.dk=77.7* - Søger spillefilm på dvd
dkcclterm.df=london AND dkcclterm.em=rejse* - Søger rejsebøger om London
dkcclterm.ds=fantasy AND facet.category=børnematerialer AND dkcclterm.år=2014 - Søger fantasy romaner for børn fra 2014
dkcclterm.ma=pf AND illustreret videnskab - Søger tidsskriftet "Illustreret videnskab"

Fagbøgers opstilling, dk5
Find det tal som forskellige emner er opstillet efter, f.eks. 13, psykologi
https://dk5.dk/