Gebyrer

Overskrider du lånetiden, skal du betale gebyr efter følgende takster:

Når lånetiden overskrides 1-7 dage
Voksne kr. 20,00  |  Børn (0-14 år) kr. 0,00

Når lånetiden overskrides med mere end 7 dage
Voksne kr. 60,00  |  Børn (0-14 år) kr. 30,00
Biblioteket sender en hjemkaldelse.

Når lånetiden overskrides med mere end 14 dage
Voksne kr. 120,00  |  Børn (0-14 år) kr. 55,00

Gebyrer tilskrives som biblioteksloven foreskriver:  

  • Materialer med samme afleveringsfrist, afleveret samlet for sent, får ét gebyr.
  • Materialer med samme afleveringsfrist, afleveret for sent ad flere gange får flere gebyrer.
  • Materialer med forskellige afleveringsfrister, afleveret samlet for sent, får et gebyr pr. afleveringfrist der er overskredet. 

Regning
Når lånetiden overskrides med mere end 29 dage sender vi en regning på erstatningsbeløbet for det lånte plus et gebyr
Voksne kr. 230,00  |  Børn (0-14 år) kr. 120,00

Er regningen ikke betalt inden 7 dage, får du en rykker. Herefter overgår sagen til inddrivelse, der kan medføre lønindeholdelse af skyldige gebyrer.

Inddrivelse
Når lånetiden overskrides med mere end 44 dage overgår sagen til inddrivelse
Voksne kr. 330,00  |  Børn (0-14 år) kr. 220,00

Skylder du 200 kr. eller derover udelukkes du fra at låne på biblioteket. Så snart gebyret er betalt og materialerne er afleveret, kan du igen benytte biblioteket.